Olimpiada wiedzy o Gdańsku 2011

Olimpiada ckziu1

Fundacja Gdańska już po raz trzeci zaprasza Gdańszczan oraz wszystkich miłośników naszego miasta do udziału w dorocznym wielkim teście z wiedzy o Gdańsku. Łączna pula nagród za trzy pierwsze miejsca wynosi w tym roku 10 000 zł. Tegoroczna Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest ściśle powiązana z obchodami „Roku Jana Heweliusza 2011 w Gdańsku”, część pytań konkursowych związana będzie zatem z osobą i życiem wielkiego gdańskiego astronoma.


Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie Fundacja przyjmuje do 10 maja 2011 r. włącznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Fundacji.
Zgłoszenia:

• w drodze rejestracji online - na stronie internetowej www.olimpiada.gda.pl
• na kartach zgłoszeń - w siedzibie Fundacji Gdańskiej przy ul. Szerokiej 121/122 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Warto podkreślić, że w Olimpiadzie po raz pierwszy startować można bez względu na wiek i wykonywany zawód. Z powodzeniem przystąpić więc do niej mogą również np. gdańscy przewodnicy miejscy oraz młodzież i dzieci poniżej 16 roku życia. Z uczestnictwa wykluczeni są jedynie posiadacze tytułów naukowych doktorskich i wyższych.

Eliminacje pisemne Olimpiady z udziałem zarejestrowanych uczestników odbędą się w sobotę 14 maja. Do rozwiązania będzie test pisemny. Ośmiu najlepszych uczestników eliminacji zmierzy się w finale 21 maja podczas Święta Miasta. Spotkają się tam z tryumfatorem marcowego finału edycji szkolnej 2010/2011 Olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych - Bartoszem Trawińskim z II LO w Gdańsku, który zagwarantował sobie udział w finale na zasadzie tzw. „dzikiej karty”. Finaliści zmierzą się ze sobą w trzyrundowym pojedynku o nagrody pieniężne i trofea:

I miejsce - Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5000 zł
II miejsce - Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3000 zł
III miejsce - Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2000 zł

Trójka zwycięzców oraz wszyscy finaliści otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy oraz pakiety upominków ufundowanych przez Patronów wspierających Olimpiady. Finał przygotuje, wyprodukuje i poprowadzi Michał Juszczakiewicz. O poziom merytoryczny pytań zadba jury pod przewodnictwem dra Sławomira Kościelaka, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady i szefa studium gedanistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Warto przypomnieć, że w marcu rozegrane zostały finały edycji szkolnej 2010/2011 Olimpiady wiedzy o Gdańsku na poziomach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem obu edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku – szkolnej i obywatelskiej jest propagowanie historii Gdańska na tle dziejów Pomorza od czasów najdawniejszych do współczesności, w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej. Do gdańskich szkół Olimpiada wiedzy o Gdańsku powróciła po wielu latach nieobecności w 2009 r. We wrześniu i październiku 2009 r. odbyła się również pierwsza edycja obywatelska Olimpiady.

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska. Głównym organizatorem i koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa.

źródło informacji: UM w Gdańsku - Wydział Edukacji; Fundacja Gdańska

Drukuj E-mail