Rozpoczęcie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w r. szk. 2018/2019

Napisane: .

W dniu 08 września 2018r (sobota) rozpoczną się zajęcia dla następujących grup kontynuujących naukę :

Drukuj