Zakończenie roku szkolnego semestrów zimowych

8 stycznia br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, odbyło się uroczyste zakończenia roku szkolnego Słuchaczy semestrów zimowych.

Podczas uroczystości mgr inż. Waldemar Cybula - V-ce dyrektor ds. szkoły zaocznej, łącznie z opiekunami semestrów, wręczyli świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe dla Słuchaczy z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Nagrody otrzymali również Słuchacze, którzy szczególnie zaangażowali się w życie naszej Szkoły i wykazali wytrwałość w dążeniu do wytyczonych celów.
Opiekun Samorządu Szkoły Zaocznej, mgr Ksenia Kirszling, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, szczególnie podziękowała Panu Romanowi Berlikowi, za pracę w Samorządzie, zaangażowanie w życie Szkoły oraz za szereg inicjatyw i pomysłów, które przyczyniły się do rozwoju Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku.


Drukuj E-mail