Informacja

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018, nowych regulacji o ochronie danych osobowych (RODO), w najbliższym czasie przeprowadzane będą prace nad naszą siecią WiFi, mające na celu dostosowanie do powyższych regulacji. Na czas prac, dostęp do sieci WiFi w Centrum będzie ograniczony.

Drukuj E-mail