Komunikaty:

Ankieta "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III"

Szanowni Państwo, w związku z opracowywaniem założeń projektu "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III" w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, zbierane są dane dotyczące potencjalnej grupy docelowej i jej potrzeb. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.
Ankieta jest dostępna pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0nCJUum7ZJ-LwN16nJCnEeql4eH9kyjf6gqUrXK6khU5DNg/viewform?usp=sf_link
Z poważaniem,
Zespół projektowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku

Drukuj E-mail