Deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022

Napisane: .

Deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2022 należy złożyć do 15 września 2021.
Załącznik 3.docx
- uczniowie/absolwenci szkoły dziennej i policealnej dla dorosłych,
Załącznik 3.pdf
Załącznik 3b.docx- słuchacze/absolwenci KKZ
Załącznik 3b.pdf

Drukuj